Mellanlagra dödsbo — Därför är det enklare

Dödsfall är sällan en trevlig eller nöjesfylld historia. Tvärtom resulterar det ofta i både känslomässig och fysisk ansträngning. Men genom att mellanlagra dödsbo i förråd så kan du minimera en hel del av jobbigheterna. Vi har tittat på varför.

De senaste åren har antalet dödsbon ökat i Sverige. Mycket på grund av att vi står inför ett omfattande generationsskifte. Av naturliga skäl skapar detta en hel del bekymmer och oro. Inte minst när det gäller det praktiska kring hur de materiella tingen ska hanteras.

Ett alltmer populärt sätt att minimera bestyren kring dödsbon är att mellanlagra saker i ett förråd. Detta gör att man kan fokusera på det väsentliga, ta saker i sin egen takt och successivt avveckla bohag och lös egendom. Här har vi kikat på några av de fördelar som finns med att välja ett förråd för att lagra saker i samband med avveckling av dödsbo.

Med branschens bästa tillgänglighet kan såväl du som andra dödsbodelägare alltid få tillgång till förrådet via mobilen. Sveriges Okrångligaste Förråd helt enkelt.

Enklare hantering av bohag och lös egendom

Den kanske främsta anledningen till att välja förråd för förvaring och mellanlagring av saker ur ett dödsbo är ett det skapar utrymme för att låta saker ta sin tid. Det är ett enkelt sätt att ge sig själv möjligheten att ta saker steg för steg.

  • När du väljer att förvara ett dödsbo i förråd så får du möjligheten att ta saker i din egen takt. Flytta först de väsentliga och stora sakerna. Lämna resten till ett senare tillfälle. På så sätt får du även ett systematiskt arbetssätt och ger dig själv möjligheten att fortsätta ta hand om det praktiska trots det känslomässigt ansträngda läget.
  • Om ni är osäker på hur ni ska fördela sakerna så kan ni som dödsbodelägare gemensamt skaffa ett förråd. Det gör att ni kan skjuta upp fördelningen till ett mindre känslofyllt tillfälle. Ett givet sätt att hantera saker på ett mer genomtänkt sätt.
  • Du slipper oroa dig för försäkringsrelaterade frågor då försäkring är en given del av vår förrådsverksamhet. Gör det enklare för såväl dig själv som eventuella andra delägare av dödsboet.

Vi rekommenderar att alla överväger att mellanlagra saker från ett dödsbo i ett förråd. Det kan skapa väldigt tidsmässiga fördelar och blir i många fall en hjälp i ditt känslomässiga arbetet. Att slippa bekymra sig över var saker ska ta vägen kan vara väldigt mycket värt.

Dödsboförvaring hos med Click ’n’ Store

I samband med avveckling av dödsbon i Göteborg och Borås har Click ’n’ Store regelbundet figurerat som ett enkelt förvaringsalternativ. Vi gör det enkelt för alla att mellanlagra i samband med avveckling av dödsbo. Alltid på individuella villkor. Med unikt omfattande tillgänglighet kan såväl du som andra dödsbodelägare få tillgång till förrådet. Ett givet sätt att undvika problem och hantera förvaring på ett smidigt sätt. Alltid med högsta möjliga säkerhet och trygghet.