Lagerförvaring för företag

Lagerförvaring har många potentiella fördelar för företag. Det förenklar förvaring av varor som omsätts och bidrar till smidigare organisering. För resande säljare och onlinebutiker är det ett givet sätt att främja produktivitet och minska omkostnader.

Så länge vi lever i en fysisk värld så kommer förvaring att vara ett måste. Och för företag som sysslar med försäljningar av varor kan förvaringsfrågor leda till en hel del huvudbry och bekymmer. Särskilt då förvaring i egna lokaler kan innebära omfattande kostnader gällande alltifrån utrymme till försäkringar. Att välja lagerförvaring skapar stor frihet och förenklar inte minst för dig som är kringresande försäljare eller som säljer varor via internet. Vi har tittat på några bra skäl att överväga lagerförvaring.

Med hjälp av app-baserad åtkomst väljer ni själva vilka som ska ha åtkomst till lagret, samt under vilka tider och tillfällen som lagret ska vara tillgängligt.

Större kontroll med lagerförvaring

Individualiserad och flexibel förvaring är ett måste för många företag som vill optimera hur de hanterar varor. Vi skapar rätt förutsättningar för er att säkerställa ändamålsenlig och prisvärd lagerförvaring.

  • Ni får ett flexibelt utrymme. Med lagerförvaring avgör ni själva hur mycket lagerutrymme ni behöver. För många företag varierar behovet utifrån säsong och period. Att kunna dra ned på utrymme under lågsäsong för att öka utrymmet vid behov är ett givet sätt att öka effektivitet och spara pengar.
  • Skapar förutsättningar för tillväxt. I takt med att verksamheten växer så gör lagerförvaring det enkelt att skala upp saker och ting. Ni avgör själva hur mycket utrymme ni behöver såväl nu som i framtiden.
  • Ständig åtkomst. Med lagerförvaring har ni ständig åtkomst till det som magasineras. Tack vare hög säkerhet så behöver ni aldrig oroa er för risker.
  • Onlinebutiker och resande försäljare får enklare förutsättningar att hantera varor.

Att välja lager för företaget är numera ett självklart val såväl i samband med distansförsäljning som vid traditionell lagerhållning. Vi gör det enklare för er att ta rätt beslut redan från början. Med anpassade förrådslösningar för företag är vi stolta över att vara en del av lösningen på samtliga förvaringsproblem.

Leveransmottagning med mobilapp

Lagerhållning för företag med Click ’n’ Store

På Click ´n´ Store har vi länge arbetar med att leva upp till företags höga förväntningar på lagerförvaring. Vi har valt att särskilt fokusera på säkerhet och tillgänglighet för att kunna leva upp till samtidens krav på flexibilitet.
Med hjälp av app-baserad åtkomst väljer ni själva vilka som ska ha åtkomst till lagret, samt under vilka tider och tillfällen som lagret ska vara tillgängligt. Det ger er unik flexibilitet som innebär att ni får full kontroll över er lagerhållning och transporter.