Försäkringsskydd

När du förvarar hos Click N Store så måste du skaffa försäkring. Detta är ett sätt för oss att säkerställa att alla våra kunders egendom är skyddad. Särskilt då vanligt förekommande privatförsäkringar normalt inte täcker förrådsförvaring. För att göra det enkelt för alla så erbjuder vi alla våra kunder att ta del av vårt försäkringsarrangemang i samband med upprättat förrådsavtal.

Försäkring är något som i många fall tas för givet. Ofta omfattar hemförsäkring bara i väldigt begränsad utsträckning egendom som förvaras utanför det egna hemmet. När man väljer att magasinera och förvara i förråd så är det därför viktigt att ha en försäkring som faktiskt är lämplig för ändamålet. Det blir en trygghet för såväl dig som för de som du delar förrådsbyggnad med. Med en särskild förrådsförsäkring så är nämligen din egendom skyddad från skada, och du skyddar även andra från direkt eller indirekt skada som kan uppstå till följd av din förvaring.

När du väljer att skaffa ett förråd hos oss så får du samtidigt möjligheten att ta del av vår heltäckande försäkring. Det är ett smidigt sätt att slippa oroa dig och du vet att du får en förmånlig försäkring som skyddar både din egendom och skada som kan uppstå för andra.


Detta täcks av vår försäkring
Vår förrådsförsäkring ger ett skydd som är avsevärt mycket mer omfattande än en hemförsäkring. Den är särskilt utformat för att täcka de situationer som uppstår i samband med förrådsförvaring.

  • • Utökat inbrottsskydd. Även om inbrott definitivt hör till det ovanliga så är det tryggt att veta att man är helgarderad om det mot förmodan skulle ske.
  • • Utökat brandskydd. Brand kan vara väldigt förödande för förvarad egendom. Risken för direkt skada till följd av brand är stor, men även direkt skada som ett resultat av rökbildning är vanligt. Trots att bränder väldigt sällan uppstår så är det viktigt att ha en försäkring som skyddar.
  • • Utökat skydd mot vattenläckage. Vattenskador kan drabba alla och utgör ett oväntat men samtidigt stort orosmoment. Vår försäkring gör att du aldrig behöver riskera ekonomisk förlust till följd av läckage.
  • • Skydd vid skadedjursangrepp. När många personer delar förrådsyta så finns alltid risken att skadedjur följer med det som förvaras. Med vår försäkring behöver du inte oroa dig för detta.

Med en försäkring särskilt utformad för förrådsförvaring så kan du vara helt säker på att din egendom är skyddad.Försäkringspremie utifrån nyvärde
Vår försäkring för magasinerad egendom har en prissättning som bygger på nyvärdet för den egendom du förvarar. Det betyder att du betalar mer om du förvarar värdefull egendom. Och att du betalar mindre för egendom med lägre monetärt värde.

  • Nyvärde upp till 25 000 kr – 49 kr/mån
  • Nyvärde upp till 50 000 kr – 79 kr/mån
  • Nyvärde upp till 100 000 kr – 99 kr/mån
  • Nyvärde upp till 150 000 kr – 149 kr/mån
  • Nyvärde upp till 200 000 kr – 199 kr/mån

Du kan när som helst justera din försäkringspremie för att motsvara värdet på den egendom förvarar. För att vara helt säker på att du är så skyddad som möjligt bör du se till att du uppskattar anskaffningsvärdet så noggrant som möjligt.

Har du ytterligare funderingar kan du kontakta oss eller ta del av försäkringsvillkoren här.