Leveransmottagning för företag

Att ha tillgång till säker och tillgänglig godsmottagning är i många fall nödvändigt om man vill säkerställa smidiga leveranser. Vi gör det enkelt för er att ordna förråd utifrån era faktiska behov och ge enkel tillgång via såväl app som traditionell nyckel. Helt på era villkor.

Regelbunden godstransport är numera en del av många företagares vardag. Men att hantera leveranser och transporter i egna lokaler kräver ofta utrymme och att någon närvarar på plats för att hantera mottagandet. Genom att hyra förrådsutrymme får ni kontroll över godsmottagningen och skapar rätt förutsättningar för effektiva avlämning och upphämtning. Funderar ni på att teckna förrådsavtal eller skapa bättre förutsättningar för godshantering? Här är några anledningar att välja oss för leveransmottagning och förråd.

Digital nyckel via vår mobilapp gör det enkelt att dela åtkomst till den som behöver komma åt förrådet. Helt på era villkor.

Enklare godsmottagning med förråd

Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla förråd för enkel leveransmottagning. Genom att kombinera senaste digitala tekniken med traditionella beprövade lösningar kan vi erbjuda både säkerhet och unikt högtillgänglighet.

  • Förrådet är alltid tillgängligt för er och de som ni väljer att ge åtkomst. Helt på era villkor.
  • Digital nyckel via app gör det enkelt att dela åtkomst till den som behöver komma åt förrådet.
  • Hög nivå av säkerhet och innebär att ni utan problem lever upp till krav från försäkringsbolag och samarbetspartners.
  • Ni avgör själv huruvida ni vill möjliggöra direktleveranser till förrådet eller om vill hålla åtkomsten helt intern.

Det innebär att ni får möjligheten att erbjuda smidig godsmottagning som gör att varor kan levereras utan att ni behöver närvara på plats. Ni avgör själva vilka som ska ha åtkomst och tack vare möjligheten till tillgänglighet dygnet runt så blir ni helt oberoende av att anpassa er verksamhet till speditörers scheman.

Ett enklare sätt att ta kontroll över leveranser och skapa bättre samarbeten med speditörer och leverantörer.

Leveransmottagning med mobilapp

Leveransmottagning på era villkor

Vi erbjuder leveransmottagning för alla företagskunder. Genom att erbjuda förråd i ett flertal olika storlekar, och med möjligheten att individualisera åtkomst, kan vi tillgodose behoven hos såväl storföretag som hos enskilda firmor.

Genom att kontakta oss så tar ni ett stort steg mot avsevärt mycket enklare godshantering. Vi säkerställer att ni får ändamålsenlig magasinering och möjligheten att göra smidig leveransmottagning till en naturlig del av er verksamhet.