Antalet småföretag ökar i Göteborg: Förråd som en del av verksamheten

Företagarandan har nog aldrig varit så stor som nu. I Göteborg så nystartas företag i en aldrig tidigare skådad takt. Och allt fler väljer att använda magasinering och förråd i sin verksamhet. Vi har tittat på några av fördelarna.

Under flera års tid har det nu varit en årlig procentuell ökning i antalet nystartade företag i Göteborg. Det har definitivt gett fog för påståendet att Göteborg är en företagarstad. Men numera möts företagare av helt nya utmaningar och det är ofta viktigt att vara mer flexibel än förr.

För företag som har materiella tillgångar som används sporadiskt har magasinering visat sig kunna bidra till avsevärt mycket mer omfattande effektivitet. Det gäller även företag som behöver någonstans att göra av inventarier och förbrukningsmaterial.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för företagare i Göteborg att kunna magasinera på sina egna och individuella villkor. Det blir ett enkelt sätt att alltid ha tillgång till det man väljer att magasinera, och skapar bättre förhållanden för företagsmässig flexibilitet.

Digital nyckel via vår mobilapp gör det enkelt att ge åtkomst till samarbetspartners och leverantörer för smidig godsmottagning.

Fördelar med förrådsförvaring

Det finns många fördelar med att förvara i förråd. För dig som är företagare kan det ge dig avsevärt mycket bättre kontroll över egendom. Med förråd blir det även enklare att hantera transporter av material i och med att du bestämmer vem som ska ha tillgång till förrådet.

  • Du får tillgång till förrådet helt och hållet på dina egna villkor. Med elektroniska nycklar har du som företagare total kontroll och översyn över vilka som har tillgång till förrådet.
  • Du har möjligheten att ge åtkomst till samarbetspartners och leverantörer för smidigare hantering av det som du förvarar i förrådet.
  • Ett praktiskt sätt att särskilja magasinering och dina egna lokaler. Detta kan skapa stora fördelar avseende allt ifrån försäkringar till ägandeförhållanden.
  • Du skapar större flexibilitet gällande ditt företags driftställe och kan omlokalisera utan att behöva flytta onödigt stora mängder material.

När du väljer att förvara hos oss så vet du redan i förväg att du år en långsiktig samarbetspartner. Vi anstränger oss hela tiden för att leva upp till våra kunders förväntningar. Om ni har frågor eller funderingar så är det bara att kontakta oss.

Smidig företagsförvaring med Click ’n’ Store

Vi erbjuder leveransmottagning för alla företagskunder. Genom att erbjuda förråd i ett flertal olika storlekar, och med möjligheten att individualisera åtkomst, kan vi tillgodose behoven hos såväl storföretag som hos enskilda firmor.

Genom att kontakta oss så tar ni ett stort steg mot avsevärt mycket enklare godshantering. Vi säkerställer att ni får ändamålsenlig magasinering och möjligheten att göra smidig leveransmottagning till en naturlig del av er verksamhet.